Oprava

Oprava pár chýb v MiniUHC

Boli opravené chyby, ktoré mohli spôsobiť neočakávané veci a zapríčiniť nedokončenie hry.