Oprava

Pets Effect

Opravené zobrazovanie efektov pre všetkých.