Změna

Bug fixy a menší změny u map

1vs1 - Mansion - Oprava chyby s bariérou, Farmland - Oprava chyby s domem, TropicalBird - Nová mapa na TheBridge
Crystals - Dimense - Dočasně odebrána kvůli nevyhovujícím vzdálenostem ostrovů, Fortress - Vylepšení rozpoznání týmu ze středu mapy
MiniAnni-run - Atlantis -> Mermaid - Emeraldy u enchantu, opraven spawnpoint, vyváženost vůči ostatním mapám; MiniAnni - Fortification - Přidáno dřevo do základny